Beneficis del Voluntariat Corporatiu

El Voluntariat Corporatiu

Conjunt d’activitats promogudes i suportades per una empresa que té com a finalitat la involucració i participació lliure dels seus treballadors i treballadores a causes, projectes i organitzacions sense ànim de lucre.

Beneficis per a l’empresa i per l’entitat:

infograma

Totes i tots hi guanyem!

Beneficis del Voluntariat empresarial:

Per a l’empresa:
 • Contribueix a crear un “clima emocional” positiu en l’empresa.
 • Direcció i treballadors comparteixen uns objectius solidaris comuns.
 • Generen una aliança nova, basada en la solidaritat entre l’empresa i els seus empleats.
 • Contribueix a crear relacions horitzontals en l’entorn laboral, allunyant-se de les tradicionals relacions verticals.
 • Plantilla més satisfeta i més productiva.
Pels treballadors i treballadores:
 • Satisfacció.
 • Afavoreix espais de treball on la comprensió mútua i respecte són la prioritat.
 • Permet incorporar en l’ambient laboral aspectes com la solidaritat, que normalment estan vinculats a l’àmbit personal.
Per a les entitats socials:
 • Generen aliances amb el sector empresarial que poden anar més enllà d’una col•laboració puntual amb l’empresa.
 • Suposen una via innovadora de captació de voluntariat.
 • Ajuden a complir millor l’objectiu de l’Entitat.
Per a la comunitat:
 • Suposa una nova forma de relació entre l’empresa i la societat, ja que els empleats s’impliquen en necessitats comunitàries.
 • La societat rep de l’empresa un retorn a través de l’acció voluntària.
 • Genera un sentiment de projecte social comú.