Col.labora amb entitats que treballen amb:

Persones immigrades i refugiades, minories ètniques, persones en situació de pobresa i exclusió social, persones amb discapacitat, infància i joventut en risc, gent gran, drogodependents, persones privades de llibertat.

Ateneus, casals cívics, associacions de veïns, entitats de sensibilització ciutadana, clubs esportius, AMPA.

Arxius, biblioteques, monuments, associacions de promoció de la cultura popular i tradicional, teatres, dansa, cinema, música, casals i ateneus, premsa, radio, …

Defensa, protecció, recuperació ambiental i custòdia del territori, neteja de rius, camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment de la elaboració de materials educatiu i de difusió ambiental, …

Sensibilització, elaboració de materials didàctics i de difusió/sensibilització, projectes per al desenvolupament en països empobrits, planificació de projectes, ajuda humanitària, actuacions d’emergència, mobilització social, etc.