Serveis gratuïts i de co-pagament

A Empreses:

 • Assessorament per la posada en marxa d’accions de voluntariat corporatiu alineats amb l’estratègia i els valors de la companyia.
 • Vinculació directa i activa amb entitats del tercer sector.
 • Disseny i gestió integral del Pla de Voluntariat Corporatiu a l’empresa.
 • Formació prèvia a l’inici del Voluntariat.
 • Medició de l’impacte del programa i retorn a l’organització.
 • Presència a la plataforma online amb les experiències pràctiques de voluntariat corporatiu.

A Entitats:

 • Integració a una BBDD d’entitats susceptibles de participar en programes de voluntariat corporatiu d’empreses.
 • Obtenció de recursos quantificables econòmicament per incrementar l’impacte social de l’entitat.
 • Resposta integral a les necessitats de voluntariat.
 • Assessorament en l’adaptació del Pla de Voluntariat de l’entitat per acollir el voluntariat corporatiu de forma efectiva.
 • Formació per aconseguir l’apropament a l’empresa i donar eines per establir una vinculació estratègica.
 • Assessorament en l’obtenció de recursos de suport públics i privats.
 • Presència a la plataforma online amb les experiències pràctiques de voluntariat corporatiu.